3. Hoe heeft Karel de Grote deze invloeden gebruikt en bewerkt?

Karel de Grote was een groot keizer en veldheer, die gezorgd heeft voor vele veranderingen in en uitbreidingen van zijn rijk. Om goed te kunnen vergelijken in hoeverre Karel de Grote Romeinse invloeden overnam, om zijn rijk beter te kunnen besturen of beter te kunnen organiseren en een steeds beter positie te kunnen krijgen, verdelen we de informatie in een aantal deelvragen:

  1. Geschiedenis
  2. Zijn invloeden
  3. Invloeden overgenomen van de Romeinen

 

3.1 Geschiedenis

Karel de Grote

Karel de Grote werd geboren in 742 na Christus. Er is echter maar heel weinig bekend over de precieze geboorteplaats en de geboortedatum, want in zijn jeugd is er niets over hem opgeschreven en de mensen die Karel hadden meegemaakt als familie waren al vrij snel dood.

Karel de Grote was de oudste zoon van Pepijn de Korte, de koning van de Franken van 751 tot 768 en dus de voorganger van Karel, en Bertrada van Laon. Hij had een jongere broer, Carloman. Toen Pepijn de Korte in 768 overleed erfden Karel en Carloman het Rijk van hem. Binnen een jaar waren er al gedeeltes in het rijk die afhankelijk probeerde te worden, maar Karel ging op veldtocht om actie daartegen te ondernemen. Dit lukte hem en daarbij intimideerde hij de mensen zo erg dat andere hertogdommen buiten het rijk zich zelfs aan hem onderwierpen.

In 770 trouwt Karel met de Longobardische prinses Desiderata, maar het huwelijk duurt niet lang, want nog geen drie jaar later verstootte hij haar, nadat Karel de Longobarden had aangevallen en na een lange strijd de laatste koning van hen af had gezet, die de vader was van zijn vrouw. In 771 overlijdt zijn broer, Carloman. De broers hadden echter geen vriendelijke relatie met elkaar. Karel werd nu, mede doordat hij zo intimideerde, gezien als alleenheerser, ondanks het feit dat Carloman nog zonen had, die werden gewoon aan de kant geschoven.

In zijn tijd als alleenheerser voert Karel de Grote vele oorlogen, waarvan hij het overgrote deel ook wint. Zo had hij gewonnen van de Longobarden, maar ook van de Saksen.

Op eerste kerstdag in het jaar 800 werd Karel gekroond tot Keizer van het Westen. Dat was erg bijzonder, aangezien de titel keizer sinds de val van het West-Romeinse Rijk niet meer was gebruikt. Op deze manier werd het keizerschap in Europa weer hersteld.

Onder Karel beleefde het Frankische rijk zijn beste periode. Het bereikte onder hem zelfs de grootste grootte en in het rijk zelf verliep bijna alles heel goed.

In 814 overleed Karel. Waaraan kan niet met duidelijkheid worden gezegd, maar wat vast staat is dat Karel in zijn laatste dagen erg ziek was geweest. Toen hij overleed, werd hij opgevolgd door zijn enige nog levende zoon, Lodewijk de Vrome. Karel had in zijn leven vijf huwelijke gehad en maar liefst achttien kinderen verwekt. Karel werd begraven in de paltskapel van de Dom van Aken in Aken.

 

3.2 Zijn invloeden

Karel de Grote had een rijk dat een enorm oppervlakte betrof. Om zo’n rijk te kunnen besturen zijn er wel goede regelingen en afspraken nodig om alles in het rijk op rolletjes te kunnen laten verlopen. Bij het maken van die afspraken zijn er invloeden uitgeoefend op de bevolking en het rijk zelf. We bespreken kort de hoofdlijnen van deze invloeden, zodat het vergelijken van de invloeden van Karel de Grote en de Romeinen beter en makkelijker zal gaan.

 

  • Bestuur en leger

Karel de Grote had een heel groot rijk, dat hij natuurlijk niet helemaal alleen kon besturen, ondanks dat hij heel veel door zijn rijk reisde. Hij had op verschillende plaatsen namelijk een palts, een soort burcht of kasteel, waarin hij een paar weken woonde als hij die plaats bezocht om te controleren en het bestuur te kunnen veranderen en verbeteren.

Omdat hij het niet alleen kon besturen, verdeelde Karel de Grote zijn rijk onder in kleinere stukken land en voerde het feodale systeem in. Dat houdt in dat leenheren land uitlenen aan leenmannen in ruil voor iets wat de leenmannen te bieden hebben. In dit geval was Karel de Grote de leenheer en gaf land aan de leenmannen in ruil voor adviezen in het bestuur van het rijk en het meevechten in het leger van Karel de Grote. Vaak verdeelden leenmannen hun land in kleinere stukjes grond en verhuurden het aan de boeren, die een deel van de opbrengst moesten afstaan. Zo had Karel de Grote macht over iedereen, maar kreeg ook hulp bij het besturen en oorlog voeren.

 

  • Economie

Doordat Karel de Grote zoveel gebied had vielen veel steden onder zijn rijk. Een aantal van deze steden waren erg welvarend en hij zorgde er dan ook voor dat de handel met het buitenland beter verliep. In zijn rijk voerde hij, omdat hij een eenheid wilde, één munt in, de pond. Natuurlijk was er ook kleingeld in de vorm van schellingen en penningen. Ook wilde Karel de Grote een eenheid in maten en gewichten.

 

  • Dagelijks leven

Ook op het dagelijks leven werden er veel invloeden uitgeoefend. Zo werd het feodale systeem ingevoerd dat de boeren afhankelijk en loyaal maakten aan hun leenheren. Tevens werd er

Het drieslagstelsel

een nieuwe landbouwtechniek ingevoerd om de opbrengsten van het land te verhogen. Het betreft hier het drieslagstelsel. Dit stelsel houdt in dat een stukje land wordt verdeeld in drie stukken. Op het eerste stuk grond worden de zomergranen verbouwd, op het tweede stuk grond de wintergranen en het derde stuk grond ligt braak. De functie van het braak laten liggen van een stuk grond was om de vruchtbaarheid van het land beter te laten worden. Elk jaar schoven de velden een plaatsje op. Dus elk jaar kwam er weer een ander stuk braak te liggen. Zo werd de opbrengst van de oogst een heel stuk groter.

Maar niet alleen op de landbouw waren er hervormingen, ook in het scholensysteem. Karel de Grote hechtte namelijk een enorme waarde aan het scholen van de jongeren, want later konden die jongeren hem helpen bij het besturen van het rijk. Dit was erg opmerkelijk want hij was zelf nooit naar school geweest en kon niet schrijven, maar hij had wel interesse in sterrenkunde en wiskunde en liet geleerden overkomen om hem uit te leggen. Daarnaast zijn er onder Karel de Grote verdere verbeteringen aangebracht in de rechtspraak.

 

  • Cultuur

Karel de Grote hechtte veel waarde aan het geloof. Hij wilde dan ook dat er maar één godsdienst voorkwam in zijn rijk, het Christendom. De kerk had in deze periode dan ook erg veel macht. Ook liet hij de door Pepijn begonnen liturgiehervormingen verder doorvoeren. Liturgie zijn alle handelingen, gebeden en ceremoniën in een kerkdienst. Deze hervormingen werden uitgevoerd naar Romeins voorbeeld.

Niet alleen in de periode dat Karel de Grote nog leefde oefende hij invloeden uit, maar ook nog na zijn dood. In de literatuur is Karel de Grote een populair onderwerp in de daaropvolgende periode. Er wordt vooral naar hem teruggekeken om hem te eren in de vorm van Karelromans, zoals Karel ende Elegast, en in chansons de geste, zoals Het Roelandslied.

 

3.3 Invloeden overgenomen van de Romeinen

Als je Karel de Grote en de Romeinen met elkaar vergelijkt, dan komen daar nog best veel overeenkomsten uit voort. Zo was bij beide grootmachten de macht verdeeld onder veel verschillende mensen en kreeg de keizer advies van die ondermachthebbenden. Ook werd in beide rijken gestreefd naar hetzelfde geloof en werd daaraan veel waarde gehecht, namelijk het Christendom. Karel de Grote voerde zelfs liturgiehervormingen door naar Romeins voorbeeld. Tevens werd er gestreefd naar een eerlijker leven door middel van de rechtspraak steeds proberen te verbeteren. Al met al waren er dus best veel invloeden doorgestroomd naar het Frankische Rijk onder Karel de Grote.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s